fotoaparát ikona

Letecké fotografovanie

Fotografie dokážeme vyhotoviť takmer z akéhokoľvek dostupného uhlu vo vzduchu, pri lietaní sledujeme priamy pohľad z kamery na tablete. Dron je možné “zastaviť ” vo vzduchu na danej polohe pomocou stabilizácie GPS. Vybrané zábery finálne farebne upravujeme na produktovú fotografiu.
Letecké fotografie sú ideálne na propagáciu firiem, miest, obcí, kultúrnych pamiatok, podujatí, prírodných scenérií, obohatia webové stránky o nevšedné fotografie.

Využitie leteckých fotografií:

Fotografovanie v priemysle:

– továrne
– výrobné haly
– kancelárie
– projektovanie a vizualizácia
– investičné projetky
– dokumentácia výstavby
– developerské projekty
– stavby

Fotografovanie v regiónoch:

– mestá
– obce
– kultúrne pamiatky
– turistické miesta
– hotely, penzióny
– lyžiarske strediská
– historické objekty
– snímanie krajiny

Fotografovanie nehnuteľností:

– domy
– chaty
– záhrady
– pozemky

Fotografovanie podujatí:

– kultúrne podujatia
– športové akcie