letecké práce povolenie

Osvedčenie na vykonávanie leteckých prác sa vydáva na 2 roky.