Letecké zábery Slovenska

Rôzne zaujimavé miesta na Slovensku, ktoré sme navštívili a nafotili naším dronom.

Slovensko z výšky

Banská Štiavnica

blog
banská štiavnica

Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku. Známe je ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou a akademickou tradíciou. V roku 1993 bolo mesto Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Na leteckých fotografiách je možné vidieť Štiavnickú Kalváriu, ktorá sa vyníma vysoko nad mestom, jej  výstavba začala v roku 1744. Kalvária je súbor celkovo dvadsiatich dvoch samostatných sakrálnych stavieb.

Mestský hrad v Banskej Štiavnici alebo Starý zámok je zachovalý hradný komplex, ktorý sa nachádza v centre mesta na úpätí vrchu Paradajs vo výške 630 m n. m. a vznikol na prelome 15. a 16. storočia prestavbou a opevnením farského kostola. Dnes slúži ako sídlo vlastivedného múzea a Slovenské banské múzeum.

Nový zámok (iné názvy: Dievčenský hrad, Dievčenský zámok, Panenský hrad, Nový hrad) je zámok v Banskej Štiavnici. Zámok je šesťpodlažná renesančná budova so štyrmi baštami a strieľňami. Bol postavený v rokoch 1564 – 1571 ako strážna veža počas bojov proti Turkom. V minulosti slúžil aj ako hodinová veža, keď sa trúbilo každú štvrťhodinu a každú hodinu sa bilo na zvon. Je nazývaný aj ako Panenský podľa kopca Dievčenský vrch (nem. Frauenberg), na ktorom je postavený.

Červený Kameň

blog
Červený Kameň letecké fotografie

Červený Kameň je hrad na Slovensku na juhovýchodnom svahu Malých Karpát neďaleko Modry nad obcou Častá. Na nádvorí dnešného hradu Červený Kameň stál už v polovici 13. storočia kamenný hrad, ktorý bol súčasťou pohraničnej sústavy hradov, tiahnúcej sa od Bratislavy až po Žilinu. Tento pôvodný hrad zanikol v prvej polovici 16. storočia, keď jeho vtedajší majitelia, augsburskí podnikatelia Fuggerovci, vybudovali v rokoch 1535 – 1537 po jeho obvode novú pevnosť s ústredným štvorcovým dvorom a štyrmi nárožnými baštami a rozsiahlymi skladovacími pivničnými priestormi.

Most SNP – Bratislava

blog
most SNP

Most SNP (od roku 1993 do 28. augusta 2012 Nový most) je jednopylónový, oceľový, cestný, zavesený most cez Dunaj v Bratislave. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj. Most je plechový a zavesený na jednom pylóne vysokom 84,6 m. Celková dĺžka: 430,8 m, šírka 21 m, hmotnosť 7 537 t, celková výška od základov po vrchol 95 m, priemer kopule 32 m. Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá, pod nimi je z každej strany mosta chodník pre peších a cyklistov. Na hlavici pylónu vo výške 85 m sa nachádza reštaurácia (od roku 2005 s názvom UFO), ktorá je spojená s vyhliadkovou plošinou.

Hrad Branč

blog
hrad branc z dronu

Zrúcanina gotického hradu Branč je postavená nad obcou Podbranč časť Podzámok v okrese Senica na žzápadnom Slovensku. Hrad bol postavený za účelom ochrany cesty cez Malé Karpaty na Moravu. Dal ho postaviť magister Aba z Hlohovca v rokoch 1251 – 1261. Hrad ponúka výhľad na Myjavskú pahorkatinu.

Devínsky hrad

blog
hrad devin

Hrad Devín sú zrúcaniny gotického, neskôr slohovo prestavaného hradu, vypínajúce sa majestátne nad najmenšou mestskou časťou Bratislavy – Devín. Hrad bol postavený v 9. – 18. storočí a zaberá väčšiu časť temena hradnej skaly nad sútokom Dunaja a Moravy. Hrad má jednu z najbohatších histórií hradných sídel na Slovensku. Hradisko sa spája s prítomnosťou keltského a neskôr rímskeho etnika na našom území. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru slovanských predkov na Slovensku a bol dôležitou súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva.

Smolenický zámok

blog
smolenický zámok letecky zaber

Starý Smolenický hrad bol vybudovaný v 15. storočí na úpätí Malých Karpát s cieľom strážiť starobylú Českú cestu. Od začiatku 16. storočia patril rodine Országovcov, neskôr ho vlastnili Erdődyovci. Na konci 18. storočia zámok spustol a počas Napoleonských vojen vyhorel a ostali z neho iba ruiny. Súčasný Smolenický zámok začali budovať na začiatku 20. storočia Pálffyovci. Zo starého hradu bola zachovaná iba časť vonkajšieho opevnenia. Vypuknutie prvej svetovej vojny v lete 1914 bolo príčinou zastavenia stavebných prác na zámku. Po roku 1945 sa majiteľom zámku stal štát. Slovenská národná rada si ho zvolila za svoje letné sídlo a dala ho dostavať. V súčasnej dobe je zámok majetkom Slovenskej akadémie vied (SAV) ako jej kongresové centrum a pre verejnosť je sprístupnený v letných mesiacoch júl – august.

Kaštieľ Svätý Anton

blog
Kaštieľ Svätý Anton

Kaštieľ Svätý Anton označovaný aj ako Kaštieľ Antol alebo Koháriovský kaštieľ je kaštieľ nachádzajúci sa pod lesom v obci Svätý Anton, neďaleko od Banskej Štiavnice. Je to pomerne dobre zachovaný neskoro barokovo- klasicistický kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom. Od roku 1985 je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka a je sprístupnený verejnosti. Stavba bola postavená v roku 1744 v štýle neskorého baroka. O kaštieli sa traduje, že jeho stavba symbolizovala kalendárny rok – má 4 brány (= ročné obdobia), 12 komínov (= mesiacov), 52 izieb (= týždňov) a 365 okien (= dní). Dnes, po prestavbe to však už nie je možné potvrdiť.

Hrad Korlátka

blog
hrad korlátka

Zrúcanina hradu Korlátko strážiaceho bývalú Českú cestu sa nachádza v zalesnenom teréne Malých Karpát nad obcou Cerová, časť Rozbehy. K hradu sa dá ľahko dostať z Rozbehov,  stačí pešo prejsť 600 m po asfaltovej a potom lesnej cestičke. Hrad bol postavený v 13. storočí a spolu s hradom Branč bol majetkom Abovcov.